Đăng ký/Kiểm tra tên miền

1 Nhập các tên miền cần kiểm tra

Lưu ý: Nhấn Enter để check nhiều tên miền cùng lúc.

2 Chọn loại tên miền

 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn
 • .org.vn
 • .info.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .us
 • .biz
 • .cc
 • .asia
 • .eu
 • .me
 • .tel
 • .ws
 • .name
 • .tv
 • .mobi
 • .bz
 • .mn
 • .in
 • .co.uk
 • .biz.vn
 • .name.vn
 • .pro.vn
 • .health.vn
 • .co
 • .ca
 • .ac.vn
 • .es
 • .de
 • .xxx
 • .com.ru
 • .pro
 • .pw
 • .nl
 • .in.net
 • .la
 • .solar
 • .house
 • .florist
 • .coffee
 • .marketing
 • .farm
 • .domains
 • .cab
 • .computer
 • .academy
 • .builders
 • .training
 • .glass
 • .camp
 • .repair
 • .codes
 • .viajes
 • .holiday
 • .limo
 • .international
 • .company
 • .systems
 • .management
 • .center
 • .email
 • .solutions
 • .support
 • .education
 • .institute
 • .singles
 • .bike
 • .plumbing
 • .guru
 • .clothing
 • .camera
 • .estate
 • .enterprises
 • .construction
 • .contractors
 • .kitchen
 • .land
 • .ventures
 • .holdings
 • .diamonds
 • .voyage
 • .careers
 • .recipes
 • .club
 • .buzz
 • .equipment
 • .gallery
 • .graphics
 • .lighting
 • .photography
 • .tips
 • .today
 • .technology
 • .directory
 • .photos
 • .dance
 • .democrat
 • .shoes

3 Click để kiểm tra